Søk
  • steinerikkirkeboen

Andreas Hofer - alpebonden som utfordra Napoleon, tapte -og ble evig nasjonalhelt

Jeg veit ikke om det finnes noen byer eller landsbyer i Tirol som ikke har en gate eller plass oppkalt etter Andreas Hofer. Sannsynligvis ikke. Han er en nasjonalhelt, selv om han tapte det avgjørende slaget.

Ekspertene krangler om Andeas Hofer (1767-1810) var en heltemodig frihetskjemper eller en fundamentalistisk religiøs fanatiker. Men folket er ikke i tvil. I Tirol er bondehær-føreren fra 1809 en folkehelt, større enn selv den gamle alpinhelten Karl Schranz. Og det kan sees på gateskiltene i hele Tirol. Han er blitt stående som et bilde på Tirols selvstendighet og kampvilje. Det endte med tap, men historien er likefullt stolt. Det var et ærefullt tap mot en overmektig motstander.

Men vi begynner med et blikk på det store bildet, Europa tidlig på 1800-tallet.

Bayern og Napoleon

Napoleon, som i 1804 utropte seg selv til keiser, var den store, sterke mannen på det europeiske kontinent. Under ham utkjempa Frankrike tidlig på 1800-tallet en håndfull kriger, Koalisjonskrigene eller Napoleonskrigene, mot forskjellig koalisjoner av Østerrike, England, Preussen, Russland og andre land.

I 1805 støtta Bayern Napoleon og Frankrike i flere slag mot Østerrike. Napoleon vant slagene og inntok Wien. Som takk for innsatsen fikk Bayern blant annet den verdifulle pass-staten Tirol.

ANDREAS HOFER RUVA I LANDSKAPET OG Misnøye i Tirol

SKILTE SEG UT I WIENS URBANE GATEBILDE. Det likte tirolerne dårlig. De mislikte FOTO: Wikipedia commons okkupantene enda mer etter at de innskrenka religionsfriheten deres. Vondt ble verre av at tyskerne begynte å tvangsrekruttere motvillige tirolske bondesønner til den bayerske hær. De begynte til og med å endre på Maximilian Is landslov fra 1511. Det fikk begeret til renne over!

Ifølge historiker og forfatter Michael Forcher handla det grunnleggende om at «bayerne ikke lot tirolere være tirolere, men med alle midler forsøkte å gjøre dem til bayere».

Det skapte misnøye. Til slutt ble den så sterk at tirolerne fant fram geværene sine og valgte Andreas Hofer til sin leder.

Vertshusholder, handelsmann og bonde

Hofer, som ble født 22. november 1767, kom fra St. Leonhard i Passeiertal, i lia ovenfor Meran/Merano i Syd-Tirol. Der drev han et vertshus i tillegg til sin lille gård og handelsvirksomhet med blant annet sand, vin og storfe.

På slutten av 1790-årene gjorde han en slags karriere i Passeierer Schützen. Schützen er en tirolsk blading av heimevern og skytterlag som har eldgamle tradisjoner og finnes i alle landsbyer. Hofers schützen-kamerater stemte ham i løpet av et par år frem fra korporal via oberleutnatnt til hauptmann.

Seinere, under krigen, ble Hofer utnevnt til Oberkommandant for hele tirolerhæren.

Lav profil

Men noen veldig profilert motstandskjemper tok det tid før han ble. Historikere som har gått gjennom Bayerns arkiver, finner ikke Hofers navn i noen dokumenter før i 1807, da ble han 40 år.

Myndighetene hadde da begynt å overvåke skjenkestedene fordi det der ble avholdt hemmelige møter av konspiratorisk karakter. Hofer er første gang nevnt som deltager på et slikt møte hvor det skal ha kommet «ekstreme uttalelser om regjeringen». Temaet var hvordan man skulle forholde seg til BONDEFØRER MED FRODIG SKJEGGVEKST. myndighetenes pålegg i religiøse saker. FOTO: wikipedia Hofer var dypt religiøs.

Utover høsten dukker det opp flere rapporter om lignende møter og treff. «Bare sjelden mangler navnet til Andreas Hofer», skriver historikeren Dietmar Stutzer. Det virker som om Hofer ble mer og mer involvert i motstandskampen.

Julaften 1807 meldte landsretten i Meran at situasjonen ble stadig mer skjerpa. Det var den hele 1808. Hofer var en av tre som ble holdt under «spesiell overvåkning».

Det drar seg til

I januar 1809 reiste Hofer og to meningsfeller i hemmelighet til Wien og møtte blant andre keiser Franz II. Hofer var stor og tykk, hadde et kjempemessig fullskjegg og var iført tirolsk folkedrakt. Han syntes godt i hovedstadens urbane gatebilde. Derfor fikk han beskjed om kun å reise med keiserens overbygde vogn og ikke vise seg på gaten før mørket senka seg. Det klarte han en stund, men så gikk han en kveld i operaen. Der ble han sett av agenter fra Bayern. Dermed skjønte kongen i München at fiendene hans, Østerrike og tirolerne, var i ferd med å finne sammen.

På hjemveien stoppa Hofer og hans reisefeller mange steder og snakka med likesinnede, ofte vertshusholdere med stor bekjentskapskrets. De samla støtte og bygde allianser.

Og så smalt det

I Innsbruck sto bayerske, saksiske og franske styrker utover våren og venta på forsterkninger som ikke kom. Men da innbyggerne i den lille landsbyen Axams rett sør for Innsbruck kjeppjaga en kommando som var ute for å rekruttere soldater, var begret fullt. 10. april rykket bayerne ut og opp i fjellsiden. Der ble de møtt av hundre schützen, som ganske raskt fikk støtte fra landsbyene rundt. Den første bayerske soldat falt. Enda en krig om Tirol var i gang.

Andreas Hofer sto snart i spissen for en bondehær som møtte proffsoldater fra Frankrike, Bayern, Saksen og andre steder.

Det begynte med en rekke mindre trefninger, noen svært blodige, rundt omkring i Tirol. 12. april toppet det seg med det første Bergisel-slaget. Bergisel er en kolle i utkanten av Innsbruck som i dag er mest berømt fordi byens hoppbakke ligger der. Rett ved siden av hoppbakkens slette er det i dag et museum og et stort minnesmerke over Hofer.

Hofers hær besto av bønder som strømma til fra høye fjell og dype daler i hele Tirol. Østerrikes keiser, Frans II, som kanskje var skremt etter flere ganger å ha fått ettertrykkelig bank av Napoleon, ga moralsk støtte. Men Østerrike stilte ikke opp med en eneste soldat for å hjelpe tirolerne mot overmakten.

TO UTSNITT FRA ET FANTASTISK MALERI AV DET 3. SLAGET. DET ER 200 METER LANGT 1000 KVADRATMETER STORT OG SPENNER OVE E360 GRADER. HELE DET DIGRE BILDET HENGER I ET AV MUSEENE PÅ BERGISEL. HOFER MED HATT MIDT PÅ BILDET ØVERST.

Hjemmeseier

Fire ganger sommeren 1809 støtte partene sammen på Bergisel. De tre første slagene, 12. april, 29. mai og 13. august, endte med hjemmeseier. Napoleons profesjonelle armeer klarte ikke å beseire Hofers sammenraskede fjellbønder. På den annen side klarte tirolerne ikke å jage okkupantene helt ut.

De utenlandske styrkene marsjerte flere ganger gjennom landet mens de brente landsbyer og herja. Det var en lang rekke trefninger gjennom sommeren. Okkupantene var som regel overlegne i antall. Men tirolerne var mer motiverte enn Napoleons leiesoldater og de kjente – og utnytta – det bratte landskapet

Bonden inntok keiserborgen

Det tredje slaget på Bergisel sommeren 1809, 13. august, endte med at okkupantene ble jaga ut av Tirols største og viktigste by, Innsbruck. Hofer ble av keiser Frans II innsatt som «tirolsk Oberkommandant» og flytta inn i Hofburg, borgen sentralt i Innsbruck. En bonde regjerte i keiserborgen!

Men han satt ikke der så mye lenger enn Adam var i paradis.

Ute i verden møttes Frankrike og Østerrike til nye slag. Sommeren 1809 barket de sammen for fjerde gang på ti år. For fjerde gang fikk Østerrike bank. Og måtte inngå en sviende fredsavtale. For Tirol var den også sviende, enda en gang ble landet gitt til forhatte Bayern.

Det siste slaget

I Paris var keiser Napoleon skitlei de obsternasige bøndene i de fjerne fjelldalene. Han ga umiddelbart ordre om at Tirol skulle erobres – og holdes.

Partene samlet igjen styrker og det dro seg til et fjerde slag på Bergisel. Og, med det fjerde skal det skje. Og det gjorde det. 1. november 1809 klarte invasjonssstyrken omsider å beseire Tirols bondehær etter nok et blodig slag. Bondehæren gikk i oppløsning, soldatene flykta.

Rømte til seters

Lederen, Andreas Hofer, nekta å søke tilflukt i Østerrike. Han flykta hals over hode over Brennerpasset og hjem til EN DIGER STATUE AV HOFER TRONER PÅ familien. Franskmennene kom etter ham. BERGISEL HVOR DET OGSÅ ER ET PAR Hofer skjulte seg flere steder i den lille og MUSEER. oversiktelige Passeiertal, og endte til slutt på Mähdlerhütte, en seter, i noe som heter Pfanderalm. Der ble frigjøringshelten tatt 28. januar 1810. Franskmennene fant ham fordi Franz Raffl, som også var vertshusholder i Passeiertal, tysta. Han fortalte fienden hvor keiserens erkefiende var. For det fikk han 1500 gulden – og økenavnet Judas fra Tirol. Og ble merket for evig tid, det er lagd både teaterstykke og filmer med den tittelen.

Seiglivet

Den franske visekongen av Italia, Eugéne Beauharnais, ville benåde Hofer. Kronprins Ludvig I av Bayern hadde lova at ingen skulle straffes for opprøret. Men Napoeleon hørte verken på visekonge eller kronprins. Han krevde personlig at Hofer skulle henrettes.

20. februar 1810 ble Hofer stilt foran en eksekusjonspelotong. Han overlevde den første salva, og skal i ifølge tradisjonen ha sagt: - Åhh franskmenn! Så dårlig dere skyter!

Om det er sant eller bare en myte er uvisst, men historien har vært med på å bygge opp Hofers posisjon i Tirol.

Heller ikke den andre salven tok livet av bondehøvdingen. Etter den fikk han det dødlige skuddet av en leiesoldat fra Luxembourg.

Hofers levninger ble henta hjem til Tirol og lagt i et kloster i Innsbruck i 823. I 1834 ble han gravlagt i Innsbrucks hoffkirke. Der har Andreas Hofer siden hvilt.

Men minnet om mannen lever i Tirol.

Hovedkilden til denne artikkelen er:

Michael Forcher: Andreas Hofer und der Tiroler Freiheitskampf von 1809 (Haymon 2017)

DET ER IKKE SANT AT HISTORIEN IKKE GJENTAR SEG. HER, VED PONTLATZER BRÜCKE I DEN TRANGE, BRATTE DALEN SØR FOR LANDECK LURTE TIROLERNE BAYERNSTYRKENE I ET BAKHOLD I 1703. DE GJORDE DET SAMME PÅ SAMME STED I 1809. MED KAMPESTEINER OG MUSKEDUNDRE UTRYDDA DE NESTEN DEN BAYERSKE STYRKEN.


FAKTA

Tirol

Tirol (Tyrol på engelsk) er et landskap sentralt i Alpene. Det utgjøres i hovedsak av elvedalene Inn-, Wipper-, Puster- og Etschdal og de høye fjellene som omgir dem. Området har vært bebodd i uminnelige tider. Europas eldste mumie, 5000 år gamle Øtzi, ble funnet i 3200 meters høyde her.

Området har sitt navn etter greveslottet Tirol ved Meran, ligger sentralt i Europa og kontrollerer mange viktige alpepass. Det har derfor en omtumlet historie. Det har gått slag i slag.

I 1363 fikk grevinne Margrete folkets aksept til å gi Tirol som fyrstgrevedømme til habsburgerne som styrte Østerrike. Keiser Maximillian I flyttet rikshovedstaden fra Wien til Innsbruck i en periode på 1500-tallet.

I 1805 ble Tirol okkupert av Napoleons allierte, Bayern. Misnøye med okkupasjonen førte til opprøret i 1809. De tirolske bøndene vant tre slag, men tapte det fjerde. Tirol ble delt i tre og fordelt mellom Bayern og Italia. Under Wienerkongressen i 1815 ble de gamle grensene gjenopprettet og Tirol samlet.

Etter 1. verdenskrig ble Østerrike-Ungarn oppdelt og grensene trukket på nytt. Tirol ble ‘igjen delt i tre. Øst- og Nord-Tirol ble østerrikske. Syd-Tirol tilfalt Italia. Mussolini starTe en hardhendt italienisering. Fra 1920 til utpå 60-tallet sank andelen tysktalende fra 93 til 69 prosent mens italiensktalende steg fra 3 til 26 prosent. Det skapte sterk misnøye og førte til terroraksjoner og bombeangrep. Situasjonen roet seg utover på 1960-tallet.

[SEK1]

29 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle