Søk
  • steinerikkirkeboen

Hovinbekken: Fra start til mål

En tur langs Hovinbekken er en tur gjennom Oslo. Det er en tur gjennom historien og gjennom skiftende landskaper og miljøer både sosialt, økonomisk. Det er en spennende tur fra Linderudkollen til Ensjøen og Jordal Amfi.

Den spede begynnelsen, på Linderudkollen

Hovinbekken begynner flere steder i Grefsen- og Årvollåsen. Den har beskjedent nedslagsfelt og liten vannføring. Derfor har det ikke vært industri langs den på samme måte som langs de andre Oslo-elvene. Men det har vært isdammer, før kjøleskapets tid brukte folk isskap med store isblokker til å holde maten kjølig, og mange teglverk, som laget murstein av leira langs bekkeleiet.

Det øverste og fjerneste utspringet er Kapteinsputten ved Linderudkollen. Starten er beskjeden.Vannet surrer i noen myrdrag rundt den lille putten før det omsider får samla seg til å bli en liten bekk som risler langs turveien til Årvoll. Etter en kilometers vei forsvinner den på egenhånd ned i en bratt og trang dal – her er den på sitt villeste ville – og ender i

Hovinbekken på sitt villeste en kulvert under skytebanen på Årvoll.

En bratt liten «Edens hage»

Den kommer ikke fram i dagen igjen før den har passert Tonsenhagen og Rødbergveien. Der renner den naturell, gjennom et lite skogholt som av en eller annen grunn har overlevd utviklinga og står igjen som noen hundre meter med villmark.

I den lille, bratte og frodige Bekkedalen Frodig ved Trondheimsveien mellom Rødbergveien og Trondheims-

veien er det påvist over 120 forskjellige planter.

Det er umulig å skjønne det når du sitter i bilkø på Trondheimsveien, men på nedsida ligger et fredfylt villastrøk som bli enda mer idyllisk av at bekken krongler seg mellom hagene. Og vi har fra ganske pålitelig fiskerhold, i den grad det finnes, hørt at det er mulig i å fiske fin ørret i den.

Tidlig våridyll på Brobekk. Vi er øverst på Brobekk, og når vi krysser

Refstadveien, kommer vi til Bjerkedalen park på Økernbråten. Det kan vi kanskje kalle det første forsøket på å urbanisere og kultivere Hovinbekken.

De første skissene til hvordan den gamle isdammen kunne bli til en moderne parkdam forlå i 1955. I 2013 ble Bjerkedalen park åpna. Bekken var åpna i 300 meter og en badedam anlagt. Playa Playa Bjerkedalen Bjerkedalen ser riktig idyllisk ut, selv på en

sur aprildag, men vannet er så forurensa at bading frarådes. Det skyldes at kloakk stadig lekker ut i bekken og alt griseriet som følger med fugle- og dyreliv. Men til tross for at badedammen foreløpig kun er til pynt, ble parken kåret til landets beste byrom i 2016.

Ny småhusidyll

Vi entrer en ny småhusidyll, Risløkka. kommer og bekken går. På 70-tallet

vedtok komunen at bekken skulle holdes åpen til tross for beboeres klager på lukt og oversvømmelse. Noen private har klart å få den lukket over sine eindommer. Den forsvinner inn mellom villahager før den

langs sykkelveien og T-banen mllom Risløkka og Økern før den forsvinner i et sluk under T-banen. Der er det slutt på Hovinbekken naturell.

Når den dukker opp på den andre siden av det som i dag er et Økern-helvete av rundkjøringer, veier, t-bane, asfalt, byggekraner og alt som følger med en kjempemessig utbygging, er den styla og preparert så den ikke er til å kjenne igjen.

Kunstig natur

Når vi møter den igjen, nedenfor svingen i Eikenga, er det som Tennisdammen. Den første av tre dammer som sammen med med et vakkert og vellykket bekkedrag ned langs T-banen ned til den store Teglverksdammen skal bidra til en naturbasert rensing av vannet. I stedet for kjemikalier skal steinfilter, vannplanter, siv og åpne vannspeil filtrere og rense vannet

det tar fatt på sin (foreløpige) siste etappe i friluft.

Den går gjennom Ensjøbyen. Bilbyen er i ferd med å bli boligby. Mellom og rundt de 7000 boligene som man er godt i gang med å bygge, skal bekken snirkle seg rundt hushjørner, gjennom Tiedemannsparken, ned små fossefall og gjennom litt større dammer før den renner Et snev av konstruert natur på Ensjø. i kanal ned langs Gladengveien og

munner ut i Ensjøen, en større dam på Ensjø Torg som ble fylt opp for et drøyt år siden.

Veien videre går under jorden til renseanlegget på Bekkelaget, men bekken er oppe i dagen i en "foss"ved nye Jordal Amfi og det er håp om at den kan bli så ren og presentabel at den kan slippes løs i Klosterenga skulpturpark

Det er mye jobb å lage natur.

Og så ble det en sjø på Ensjø.

277 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle