Søk
  • steinerikkirkeboen

Omkamp etter hundre år? Nittedøler vil ha igjen vannet Kristiania stjal!

Det tok drøyt hundre år, men nå slår i det minste én nittedøl i bordet og vil ha igjen det vannet Oslo stjal fra bygda.

Den mektige Ørfiskedammen kvalte vanntilførselen til Nittedal. Nå vil nittedøler at lukene skal åpnes og mer vann sendes i sitt gamle løp ned til Nitelva. FOTO: Stein Erik Kirkebøen


Nittedølen Andreas Wessel mener det er på høyt tid å gjøre den gamle uretten rett igjen. Han har skrevet brev til ordføreren og bedt ham ta et intiativ for å få vannet tilbake der det hører hjemme, i Nitelva.

Han mener nå er det rette tidspunktet for å starte en slik prosess.

– Om noen år, når Oslo får vann fra Holsfjorden, har ikke byen lenger behov for alt det vannet som ble tatt fra oss i det som er kalt «Det store vanntjuveriet» (se kart nederst i artikelen). Da er tida inn for at vi får igjen noe av vannet, sier Wessel.

Bakgrunnen

På 1800-tallet eksploderte Oslos innbyggertall, og det ble stadig vanligere å vaske seg, også når det ikke var jul. Det førte til kraftig økning i vannforbruket. Samtidig kom Den industrielle revolusjon til byen og landet. Dette var før elektrisiteten, og de store fabrikkene ble bygd langs elvene og var helt avhengig av kraft og energi fra deres vannføring. Byen trengte mer vann.

Ett klokt hode fant ut at det kunne den få hvis de demte opp vann, hogg ut kilometervis med tunneler i Nordmarka og overførte vann som naturlig rant ned i Nittedal og Hakadal til Maridalsvannet og Akerselva. Noen enda klokere hoder satte opp et snedig spill som ga tjuveriet et snev av legitimitet, og siden det er makta som rår, klarte de å få Høyetseretts støtte til å ta vannet i 1906. Både Nittedal Ørfiskedammen bygges rundt 1910. FOTO: kommune og private grunneiere prøvde å Severin Worm-Pettersen/Oslo byarkiv. gå rettens vei for å beholde vannet sitt, men de tapte.

- Det skal renne vann i elvene

I de hundre åra som har gått, har nittedølene klart seg rimelig godt uten vannet.

- Jada, vi klarer oss. Men det er noe som mangler når ei brusende elv blir en liten bekk. Det skal renne vann i elvene. Med vannet som forsvant ble en opplevelse borte i Nittedal. I tillegg til opplevelsen og estetikken handler det om biologisk liv og mangfold i elvene. Alt er nesten borte i Ørfiskebekken. I si tid var det den som sørga for energien som dreiv Kruttverket. I dag er den ofte bare en sildrebekk. Det er helt utrolig at de, da slaget sto for første gang, ikke sørga for at elvevannet ble delt mellom Kristiania og Nittedal, synes Wessel.

Vil dele på vannet

Men Kristiania kommune og industriherrene langs Akerselva tenkte ikke på å dele noe som helst med en fattig landkommune. De brød seg lite om hva som skjedde md vassdragene i Nittedal og hvilke problemer deres «tjuveri» skapte. De tok alt.

Nå mener Wessel det er på tide å kreve Kilometervis med tunneler ble hogd ut under det tilbake.

Nordmarka for å lede vann til Maridalsvannet - Jeg er ikke opptatt av at vi skal ha alt og Kristiania.FOTO: Stein Erik Kirkebøen vannet tilbake, jeg mener vi bør dele på godene. Istedet for at Oslo får mye mer vann de har bruk for, bør lukene som er i dammene åpnes slik at mer av vannet kan renne i våre bekker og elver. Rent praktisk er det så vidt jeg kan forstå en veldig enkel sak å få til, sier Andreas Wessel som mener det burde være bestemmelser om å sikre minstevannføring i Ørfiskebekken og Gjerdingselva, slik det gjøres i forbindelse med kraftutbygging.

Ordføreren: - Vi vil ta det opp

- Det er en veldig interessant tanke som vi bestemt vil se nærmere på, sier ordfører Inge Solli i Nittedal. Tanken er ny, og han kan foreløpig ikke si mye om hvordan de vil gå fram.

- Vi kommer helt sikkert til å ta det opp i et samarbeidsforum for elvene på Romerike, Nitelva og Leira, og vi vil ta det opp med Oslo kommune.

- Tror du den vil gi fra seg noe den fikk Det er ikke mye vann som slipper ut av den Høyesteretts godkjentstempel på for over mektige Ørfiskedammen og ned i Nittedal. hundre år siden?

- Situasjonen blir annerledes når de får vann fra Holsfjorden. Da vil Oslo få tilgang på mer vann enn de har behov for. Jeg tror de også er opptatt av å ta vare på elver og vassdrag. I Nittedal har vi innimellom slitt med for lav vannføring i Nitelva, og Ørfiskebekken er bare en skygge av seg sjøl. Det er ikke pent, og det er ikke bra for livet i elvene. Det kunne vi gjort noe med hvis vi fikk litt av Oslos framtidige overskudd, sier ordfører Solli.

PS

Hvis du er veldig interessert, kan du lese hele historien om Det store vanntjuveriet i årbok for Maridalens Venner 2016: https://issuu.com/brataas/docs/maridalens_venner_-_a_rsskrift_2016?e=13762771/59078729«Det store vanntjuveriet» var et voldsomt prosjekt med demninger og tunneler som førte vann som naturlig rant ned i Hakadal og Nittedal, til Kristiania.

KART: Gerd Eng Kielland fra Tallak Molands bok «Nordmarka gjennom 400 år»


394 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle