Søk
  • steinerikkirkeboen

Unikt eksperiment skal redde sjelden plante

Det er mye rart vi kan tillate oss her i "verdens rikeste land". - Det vi driver med her, har ingen i verden gjort før oss, sa Roman Gramsz i sommer. Den polske botanikeren var i ferd med å sette «botanisk verdensrekord» i Breisjøen i Oslo. – Jeg håper vi får det til.

Vann- og avløpsetaten har i sommer forsterka og fornya Breisjødammen i Lillomarka. For å få gjort jobben, har etaten vært nødt til å senke vannstanden med 6,5 meter. Det er mye, vannet var redusert til en liten pytt og store områder som før lå under vann, lå tørrlagt.

Det var dramatisk for en stor bestand av flytegro.

- Det er en plante som er avhengig av ferskvann. Den vokser på grunt vann, har røttene under vann og blomster og blader på overflaten, sier Roman Gramsz som har forska på den sjeldne planta i 12 år. Han understreker at aksjonen i Breisjøen er et samarbeid mellom flere personer og institusjoner og at «it is not a one man show"

DENNE HAR DU NEPPE SETT, MEN DET ER - Vi er mange som jobber med prosjekte, SÅNN FLYTEGRO SER UT. FOTO: GRAMSZ men det er Roman som er limnolog, spesialist på livet i ferskvann og vannplanter. Det er han som veit mest om flytegro, sier asistent Bjørn Håkon Smevold.

FAKTA

Flytegro (Luronium natans)

Er en flerårig urt i vassgrofamilien. Den kan bli et par meter høy. Den vokser i ferskvann, røttene er under vann mens blad og blomster flyter på overflaten. Den blomstrer vanligvis i august. Blomstene er hvite, med en gul flekk ved basis av kronbladene. Flytegro er en av de store sjeldenhetene i norsk flora. Den ble påvist første gang i 1923 og den er påvist i fem FORSIKTIG, EN OG EN, BLE TUSENVIS AV vann i Lillomarka/Maridalen (Alnsjøen, PLANTER FLYTTA FØR BRESJØEN BLE Breisjøen, Svartkulp, Dausjøen og TØMT.

Maridalsvannet) i tillegg er den satt ut i Fredrikstad. Den er sterkt truet av miljøforandringer, og faren for at flytegro skal bli utrydda er stor. Arten er freda.

Kilde: SNL

Gikk skitt sist

I 2007 renoverte VAV dammen i nabovannet til Breisjøen, Alnsjøen. Da vannstanden den gangen ble senka, var det ingen som visste om eller tok hensyn til flytegrobestanden. Og det fikk dramatiske konsekvenser, bestanden ble kraftig desimert etter en sommer på tørt land. I flere år ble planten ikke observert ved Alnsjøen.

- Den kan være vanskelig å se, så den kan ha vært der hele tiden. Noen ganger de siste åra er små lokasjoner observert, det er mulig den er i ferd med å bygge seg opp på nytt, vi veit ikke sikkert, sier Gramsz.

Det er mye man ikke veit om flytegro, men én ting er sikkert; man ville ikke gjøre samme tabbe som i Alnsjøen når vannstanden i sommer ble senka i Breisjøen. Den har den største kjente forekomsten flytegro i Norge.

Det ble satt i gang en stor aksjon for å berge den skjøre planta gjennom krisa.

VANNET FORSVANT FRA BREISJØEN. FLYTEGROBESTANDEN VAR TRUA AV UTRYDDELSE


- Flere steder har vi automatiske spredere, vi håper at vi klarer å holde liv i plantene ved å holde bakken våt. Andre steder har Oslo kommune og frivillige fraNorsk botanisk forening lagd små dammer rundt plantebestander. Vi pumper vann opp i dammene, og håper at plantene vil overleve. Andre planter, som står i nærheten av små bekker eller vannsig, vil kanskje klare seg på egen hånd hvis vi får nok nedbør, sa Gramsz som håpa på en våt sommer.

Truet art

Flytegro finnes i mange land i vest- og nordeuropa. Men den er en sjelden plante, og miljøforandringer gjør at den ifølge Gramsz blir stadig mer sjelden.

- I mitt hjemland, Polen, er halvparten av dens kjente lokasjoner blitt borte på hundre år. Bildet er noe av det samme i Sverige, Danmark, England, Irland og andre land hvor den forekommer. Sannsynligvis skyldes tilbakegangen miljøforandringer.

SPREDERE SOM SKRUDDE SEG AUTOMATISK PÅ ET KVARTER HVER TIME BLE SATT OPP FOR Å REDDE FLYTEGRO GJENNOM EN LANG SOMMER PÅ TØRT LAND .

Spennende prosjekt

Men hvorfor i all verden satse så mye på å redde en liten plante som lever delvis under vann og som de aller færreste i det hele tatt aner eksisterer.

- Planta er freda og rødlistet, så vi er pålagt å ta vare på den når vi må senke vannstanden for å gjøre nødvendige FOR- arbeider. Vi ødelegger midlertidig dens MEDLEMMER AV NORSK BOTANISK FOR- naturlige vekstforhold denne sommeren.

ENING BAR SANDSEKKER OG BYGDE KUNST- Vannstanden skal være tilbake til

IGE DAMMER RUNDT FLYTEGROKOLONIER normalen før vinteren. Imens må vi sette i verk avbøtende tiltak, sa Jørgen Lysgaard, vassdragsteknisk ansvarlig i VAV.

Han er spent på å se om tiltakene de har satt i verk, virker: - I tillegg til dammene og sprederne som vanner i ett kvarter hver time, har vi flytta nærmere 10.000 planter til Alnsjøen og noen til Botanisk hage.

Gramsz er opptatt av å få kunnskap: - Vi vet lite og kan lære mye av og om flytegro. Dessuten er det veldig spennende hvordan det går med denne aksjonen. Ingen i verden har gjort noe slikt før. Lykkes vi, kan disse metodene kanskje også benyttes i lignende operasjoner andre steder.


25 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle